Община Стамболийски има вече готов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Община Стамболийски има вече готов проект, който е по Оперативна програма „Развитие и човешките ресурси” за новия програмен период 2014-2020

Прочетете повече