Община Стамболийски не събира приходите си от наеми

Община Стамболийски драстично изостава със събирането на приходите от своите имоти, дадени под наем. За цялата 2014 г. в общинската

Прочетете повече