Открити практики в детска градина „Звънче“

В дните от 21-ви до 23-ти ноември в ДГ „Звънче” се проведоха открити практики с децата във всички възрастови групи, съобщи директорът на детското заведение г-жа Славка Зашева. Родителите имаха възможност да участват в ситуации от различни образователни направления. Практиката в първа група „Дъга“ бе на темата от изобразителното изкуство „С багрите на есента“. Втора група „Детска планета” изработваха маски и декори за драматизация. Трета подготвителна група „Смехорани” имаха открита практика по музика, а в четвърта подготвителна група „Грижовни мечета“ урокът бе свързан с темата „Творчество от хартия“.

dav