Община Стамболийски не събира приходите си от наеми

Община Стамболийски драстично изостава със събирането на приходите от своите имоти, дадени под наем. За цялата 2014 г. в общинската хазна са влезли едва 62.99 на сто от планираните в бюджета приходи от наеми, като постъпленията са по-малко и в сравнение с предходната 2013 г. През миналата година от наеми в бюджета са влезли 86.07% от сумите, събрани по същия параграф през 2013 г. Това става ясно от отчета за изпълнение на бюджета на общината, чието публично обсъждане е насрочено за 13 август.
„Въпреки предприетите действия все още има недобросъвестни платци, които отлагат плащанията с месеци”, гласи обяснението на общинската администрация, записано в отчета. Принципно всяка община има механизми да притисне неизрядните си наематели да се издължат.

Още по-голямо е неизпълнението при данъка върху сделките с недвижими имоти – дарения или продажби. При план от 135 000 лв. през 2014 г. постъпленията в бюджета от този налог са 81 679 лв, или 60.50%. Кметският екип обяснява това с трудността да се прогнозира броят на сделките, които ще бъдат сключени през годината.

Този проблем съществува във всяка община, но в Стамболийски разминаването между планираните постъпления и реално събраните средства е толкова голямо, че навежда на идеята, че още при съставянето на бюджета на предходната година в него са заложени кухи приходи.

В тази посока са и данните за приходите от таксата за притежаване на домашно куче. При годишен план по това перо в хазната да влязат 1000 лв. постъпленията се едва 178 лв. Ниската събираемост показва, че или администрацията не е направила нужното, за да събере дължимите такси, или в бюджета са включени нереални постъпления с цел баланс между приходи и разходи да бъде постигнат поне на хартия.

Общо несъбраните приходи на община Стамболийски за последните години са 1 250 303 лв. Прави впечатление, че малко над 830 000 лв. от тази сума е натрупана в годините до 2013-а включително, а само през 2014-а нереализираните постъпления са за над 417 000 лв. Най-голям е делът на неплатената такса смет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *