Покана за обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие

За 28 март е планирано обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Канят се всички представители на бизнеса и гражданския сектор, както и всички граждани, които проявяват интерес да участват в обсъждането на разработената Стратегия  за периода 2014-2020 година за територията на община Стамболийски. Обсъжданията ще бъдат по график:

  • 28 март, 9.30 ч. – гр. Стамболийски, зала на НЧ „Н. Й. Вапцаров“
  • 28 март, 11 часа, с. Йоаким Груево, зала НЧ „Просвета 1927

Обсъжданията имат за цел да подпомогнат разработването на реалистичен планов документ за местно развитие, отговарящ в най-голама степен на потребностите на местните заинтересовани страни.