Идея за интегрални колежи представи в Пловдив просветният министър

Нова идея за създаване на интегрални професионални колежи, които имат изход директно към бизнеса или висшето образование, лансира днес в Пловдив министърът на образованието Тодор Танев. Той дойде под тепетата, след като преди месец кметът Иван Тотев му отправи покана с идеята за спешни мерки относно осигуряването на кадри за бизнеса в региона. В новия вид образователни структури ще се добиват четвърта и пета професионална степен, т.е. ще се подготвя т.нар. низш управленски персонал. Становището на министъра е да може да се влиза без изпит от 10 клас, предвид новия закон, но предстоят дебати. Програмите трябва да бъдат стиковани с тези в професионалните гимназии, за да няма припокриване. Какво и как да се учи ще решава бордът на колежа, в който влизат представители на фирми от региона, местната власт, Регионалния инспекторат по образованието. Колежаните ще могат да работят, докато учат.

„Между професионалната гимназия и въпросния интегрален колеж трябва да се сключи договор. Ако въведем и професионалните кредити, те ще се признават, в случай, че ученикът избере да надгражда в една и съща специалност. Не искам само София да казва какво ще се учи, дошъл съм тук, за да чуя вашите предложения. Реформата, която трябва да се направи е толкова голяма, че чак ме плаши“, обърна се министърът към присъстващите директори, ректори на висши училища и представители на бизнеса.

Според Тодор Танев дуалното образование, което мнозина смятат за основната крачка в подобряване на професионалното обучение, не може да бъде приложено масово.

„Искам да заявя ясно: подкрепям всичко, свързано с дуалното образование, но бизнесът има нужда и от хора, които са с т.нар. над средно образование, но не висше, от майстори. А училищата могат да дадат максимум калфа. Някогашните техникуми бяха хубаво нещо, но в рамките на една затворена икономически система. Професиите са вкарани в един униформен крачол, а ни трябва нещо по-съвременно. Не откривам топлата вода, искам да я докарам само до чешмата. Дуалното остава в системата на средното там, където може. Забележете, че него го има само в Германия, Австрия и Швейцария, където говорим за мощно производство. Какво дуално образование може да се прави в Добруджа, в Родопите?“, риторично попита Танев.

На репликите на директорите на „Либхер“ и „Сиенит“, които заявиха, че нямат време да чакат, Танев хвърли ръкавица към местната власт и предложи да се създаде инициативен комитет, който да се заеме с пилотния проект на интегрален колеж в Пловдив.