ОУ „Христо Ботев“ кандидатства за иновативно училище

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Стамболийски кандидатства за иновативно училище. Новият закон за предучилищното и училищното образование позволява за първи път да бъдат признати за иновативни училища и паралелки, които подобряват качеството на образованието чрез иновации. Нестандартните подходи се прилагат в три посоки – нов или усъвършенстван начин на управление на училището, промени в учебния план и нови учебни предмети, програми и планове, съчетани с модерни методи на преподаване. Общо 16 са училищата от областта, които кандидатстват да бъдат иновативни и сред тях е ОУ „Христо Ботев“. Проектите съдържат форми на работа, които целят да засилят интереса към ученето, да помогнат по-лесно да се усвояват знания и да развиват таланти. Важно изискване към кандидатите е иновациите да са одобрени от родителите на всички деца, с които ще се работи по нов начин. Задължително е също обучението да е съобразено с държавните образователни стандарти.