Анета Петрова: Очаквам до края на годината над два милиона от данъци

– Госпожо Петрова, изпълнихте ли планираната за годината събираемост от данъци?

– Тази година за първи път от създаването на Община Стамболийски минаваме границата от 2 милиона лева. Очаквам да приключим годината с 2 милиона и 100 000 от данъчни постъпления. Искам да кажа, че към 22 декември имахме с 330 000 лева повече събрани данъци от същия период за миналата година.

– Това означава, че хората си плащат съвестно данъчните задължения?

– Така е, но до голяма степен високата събираемост се дължи и на работата на моя екип от общинския отдел „Местни данъци и такси“, с които ежедневно полагахме усилия, за да може хората да си плащат данъците. Жителите на общината са мотивирани и защото при сегашното управление виждат, че техните пари от данъци се влагат в нови придобивки за града и региона. Тук искам да благодаря на кмета г-н Георги Мараджиев, защото аз му бях обещала, че ще имаме рекордна събираемост от данъци тази година, а той ми се довери и ме остави да работя спокойно. Така идват добрите резултати.

– Има ли некоректни длъжници, които са дадени на частен съдебен изпълнител?

– Да, 330 души, които не са плащали задълженията си в продължение на 7-8 години. Някои имат натрупани данъци в размер на 3000 лева. Тук е мястото да припомня на хората да не стигат до там, защото сумите, които трябва да плащат при намесата на ЧСИ са много по-големи от данъчните им задължения. Има и длъжници, които не сме дали на съдия изпълнител, но до края на следващата година, ако не платят задълженията си, ще бъдем принудени да го направим. Продължаваме и с другите мерки за събиране на данъците, като уведомителни писма, покани за доброволно плащане и изваждане на списъци с длъжниците.