18 285 души от община Стамболийски са с право на глас в неделя

18 285 души от община Стамболийски са с право да гласуват по време на президентските избори в неделя – 6 ноември. 26 са секциите, в които ще пуснат бюлетини избирателите. В Стамболийски те са разпределени по училищата, в поликлиниката, в пенсионерските клубове и Спортната зала. В четирите села – Куртово Конаре, Йоаким Груево, Триводици и Ново село, изборните секции са по училищата. Има една подвижна секция за хора, които не са в състояние да гласуват извън дома си. 16 са заявленията за упражняване правота на глас в подвижната секция. Една жителка на общината навършва пълнолетие в деня на изборите за президент на България. Това е родената на 6 ноември 1998 година Цветанка Гъдева от село Йоаким Груево.