Читалището в Триводици с ново ръководство

Читалището в село Триводици има ново ръководство. В началото на седмицата в НЧ „Иван Царев-1906” се проведе отчетно-изборно събрание и бе избрано читалищно настоятелство, чиято главна задача ще е да възроди читалището и просветната и културна дейност, която се е развивала преди години, но в момента не е в добро състояние. Мандатът на новото ръководство е три години, а за председател единодушно бе избран Стефан Нанкинов. Успех на читалищното настоятелство!