Започва подготовката за създаване на МИГ към Община Стамболийски

Община Стамболийски в партньорство с представители на бизнеса и гражданския сектор започва подготовка за създаване на Местна инициативна група към Общината. Целта е да може да се подготвят проекти, с които да се кандидатства по Мярка 19. МИГ-а ще подпомага и местния бизнес при подготовка и кандидатстване за финансиране на малки проекти до 200 000 евро. Ще се проведат и обучения на местни лидери, проучвания на територията и дейности, свързани с консултиране на Стратегията. На 14 септември 2016 г. е поредното от публичните събития, което има за цел да даде информация за процеса и да представи същността на предстоящите дейности. В тази връзка, ръководството на Община Стамболийски най-учтиво кани представителите на местния бизнес, граждански сдружения и всички граждани от селата Куртово Конаре и Йоаким Груево, които проявяват интерес, да присъстват на информационната среща/семинар, която ще се проведе от 9 часа в сряда в читалището на село Йоаким Груево, а от 11 часа в читалището на село Куртово Конаре.