Нулев интерес към обсъждането на отчета за миналогодишния бюджет

Нито един гражданин на община Стамболийски не дойде на общественото обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2015 година. Обсъждането бе насрочено за 13 часа в залата, в която се провеждат сесиите на Общинския съвет в читалището на Стамболийски. От страна на Общината, за да отговарят на въпросите на гражданите и да отчетат изпълнението на бюджета бяха Директорът на финансовия отдел Йорданка Бангова и председателят на Общинския съвет Стоян Богданов. Граждани обаче не се появиха, за да изразят мнението си по бюджета за 2015 и изпълнението му, което на практика е станало при предишното управление на Общината, тъй като новото управление встъпи в длъжност в края на годината.