Започна оформянето на тротоарите в малкия парк на „Полатово“

Част от ремонтните дейности, които започнаха в малкия парк срещу църквата в кв. „Полатово“, включват и оформянето на нови тротоари, защото старите бяха разбити, а не места дори липсваха. От миналата седмица строителите се занимават с изграждането на новите тротоари, в същото време се работи и вътре в парка, където ще има фитнес на открито, тенис на маса и един шадраван. Ще се оформят нови алеи и ще се сложат пейки и осветление. След като бъде ремонтиран малкият парк, ще се облагороди и големият парк в „Полатово“.

Trotoari-2 Trotoari-1