Сдружение ще популяризира местния поминък и традиции на Куртово Конаре

Новоучредено сдружение ще популяризира местния поминък и традиции на село Куртово Конаре. Сдружение „Президиум Куртово Конаре” бе създадено преди броени дни и има за цел да обедини земеделските производители и хората от региона, които се занимават с местен поминък. Цел на организацията е и защита на сортовото биоразнообразие и традиции на Куртово. Предстои регистрация на „Президиум Куртово Конаре” в съда. Избран е вече Управителен съвет и са набелязани целите  и средствата за тяхното постигане.