Читалище „Л. Каравелов“ откри сезона на „Забавно лято“

Сезонът „Забавно лято“ стартира днес в Куртово Конаре и читалище „Любен Каравелов“. През месеците юли и август ще се провеждат занимания в школите, които развиват дейност към читалището. Всеки понеделник от 10,30 ч. ще са заниманията по фотография в Ателие „Млад репортер”, във вторник от 10,30 ч. ателие „Фолклор“ ще посреща любителите на краезнанието за заниманията „Из миналото на моя роден край”. В четвъртък от 10,30 часа са часовете в Ателието по грънчарство, а в петък от 10,30 ч. са заниманията в Ателие за изделия от царевична шума. От читалището съобщават, че започват и дискусиите в Дискусионен клуб „Да поговорим за…”. Дните за тези срещи ще бъдат обявени допълнително. Всички летни занимания в НЧ „Л. Каравелов“ се подпомагат по проект „Децата – нашето бъдеще” по програма „Дъга“ на ФРГИ с финансовата подкрепа на Фондация Велукс – Дания.