Общината подготвя проект за депо за компостиране на растителни отпадъци

Община Стамболийски подготвя проект за изграждането на депо за компостиране на растителни отпадъци. Проектът ще е за около 3 милиона лева. Предстои да се определи теренът за депото, като това ще се обсъжда по време на сесията на Общинския съвет в понеделник – 27 юни. Общината трябва да има готовност с терена до 1-ви август. Ако бъде изградено такова депо, ползата ще е, че ще се задържи без да се увеличава такса битови отпадъци, ще може да се купи нова техника за БКС, което ще бъде заложено в проекта, а компостът ще се използва за торене и евентуално за извличане на метан. В същото време ще се спестят пари от общинския бюджет за отчисленията, които се плащат на тон депониран отпадък- в момента те са 30 лева на тон, но до 2020 прогнозата е, че ще скочат на 96 лева.