Община Стамболийски с още един спечелен проект на стойност 372 хиляди лева

Само осем месеца след началото на новото управление Община Стамболийски има още един спечелен проект. Стойността му е 372 хиляди лева. Проектът е по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж” и с него сумата, която е спечелила по проекти до момента Общината достига близо 1 милион лева. Проектът „Учим днес, за да успеем утре” има за цел повишаване ефективността в работата по интегрирането в образователната система на учениците с различен етнически произход. Обхванати са две училища – ОУ „Васил Левски” – Триводици и ОУ „Христо Ботев” – Йоаким Груево, съобщи главният специалист от отдел „Образование” Пенка Богданова, която е ръководител на проекта от страна на Община Стамболийски. По проекта партньори са Фондация „Стъпка по стъпка”, Община Стамболийски и двете училища.