Забавачката в Йоаким Груево мечтае да мине на газ

„Мечтата ми е синьото гориво да стигне и до нас, за да паднат сметките ни за отопление през зимата. Все още сме на течно гориво и ни излиза много скъпо в студените месеци“ – това сподели пред stamboliyski.tv директорът на ОДЗ „Радост” в село Йоаким Груево Мария Шишкова. „Добре, че поне сградата е санирана и с подменена дограма. От цялата община само градините и училищата в Йоаким Груево и Триводици не сме на газ”, допълва Шишкова. Иначе през новата учебна година детското заведение ще посрещне малчуганите с нови мебели в залите и нови играчки. Подменени са и 18 врати, изцяло реконстурирани са терасите.Работи се и по проект със социална насоченост – ваучер, който покрива месечната такса за детска градина, стимулира социално слаби семейства да пращат редовно децата си на забавачка. Условието е хлапетата да нямат повече от 3 отсъствия по извинителни причини, иначе ваучерът се анулира. Медицинските бележки, в случай, че децата са болни, стриктно се проверяват. Целта на мярката е да накара родителите да гарантират предучилищното образование на децата си, за да може да са подготвени за 1 клас и да не отпадат още в началния етап. 24 семейства, чиито деца посещават забавачката, са включени в програмата на фондация „Инди Рома”.

Проектът се финансира от тръста за социална алтернатива, Световната банка и Изследователския институт „Лабораторията за борба с бедността“. Идеята е да се подкрепят крайно бедни семейства, за да нямат оправдание, че малчуганите им не посещават детско заведение.

„В проекта има родители на деца от всички групи. Той е тригодишен, като ще се наблюдават резултатите от финансовия стимул върху родителите. За първата година, откакто работим по програмата, ефектът е поразителен – почти нямаме отсъстващи. Дори две от нашите деца бяха включени в общата изложба на забавачките, които работят по програмата”, казва директорът на детската градина в Йоаким Груево Мария Шишкова. Таксата от 43 лева на месец се покрива от финансиращите организации, като се внася директно в касата на забавачката, а не отива у родителите.

От региона в националния проект са включени още Маноле, Калековец и Костиево, Йоаким Груево и Куртово Конаре, Перущица, Карлово, Розино и Стряма.