Срокът за конкурса за нов герб на Стамболийски се удължава

До края на седмицата се удължава срокът за нов герб на Община Стамболийски. Днес бе последният ден, в който в сградата на Общината се приемаха идейните проекти. По молба на автори обаче срокът ще се удължи. До края на тази седмица в работните дни проектите могат да се подават на  място в кметството на ул. „Г. С. Раковски“, а до неделя и на електронната поща: pr_stamboliyski@abv.bg