Читалището в Стамболийски е с ново Настоятелство

В края на тази седмица се проведе годишното отчетно-изборно събрание на НЧ „Никола Вапцаров“ в Стамболийски.  След като отчете дейността на читалището през изминалата година, събранието гласува и новото Настоятелство, което тази година е с променен състав – от пет на седем души. Председател на Настоятелството е зам.-кметът Любомир Марков, от предишните членове остават Жанета Иванова, секретар на НЧ „Никола Вапцаров“ и Валя Стоянова, която ръководи читалищната библиотека. В Настоятелството влязоха Гергана Мараджиева, Мариана Димитрова, Ива Денева и Васко Топузов. Проверителната комисия е в състав: Йорданка Бангова, Божурка Скачкова и Диана Смиленова.