Общинският съвет на Стамболийски се събира на сесия в понеделник

Следващата редовна сесия на Общинския съвет на Стамболийски е в понеделник. Местният парламент ще заседава върху 25 точки, като в края на сесията ще бъде отделено време за изказвания, питания и мнения на гражданите. Сред по-важните предложения са актуализацията на инвестиционната програма на Общината за настоящата година и измененията и допълненията към Наредбата за администрирането на местните такси и цените на услугите. Съветниците ще гласуват и за актуализация на структурата на общинското предприятие БКС.