Долетяха първите щъркели от юг

Първите щъркели се завърнаха от юг. Вестителите на пролетта са пристигнали в Добруджа, където между селата Долина и Одринци хората са забелязали една двойка птици. Други два щъркела са прелетели днес и над село Владимирово, също в добруджанския край. В Стамболийски има голямо щъркелово гнездо на камбанарията на църквата в кв. „Полатово“. Пристигането на първите птици тази година е рано, а ранното завръщане на щъркелите е знак, че годината ще е хубава, а реколтата – богата.