Проектът за Центъра за настаняване от семеен тип е големият успех на Стелияна Гаджева

Стелияна Гаджева е Секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стамболийски от 2008-ма година. Работата й е многостранна, но преди всичко изключително отговорна, защото става дума за деца. Като най-високи резултати в професионалната си кариера на общински служител Стелияна оценява реализацията на проекта за Центъра за настаняване от семеен тип, както и чудесните резултати по свеждане до минимум на противообществените прояви на деца на територията на нашата община. В рубриката „Лица”, в която ви представяме екипа на кмета Георги Мараджиев, ще ви запознаем с работата и на Стелияна Гаджева.

Тя постъпва в Община Стамболийски, след като е работила като преподавател по математика и физика в елитната Английска гимназия в Пловдив. Там започва професионалната й кариера след дипломирането й със специалност „Физика и математика” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Междувременно Стелияна Гаджева завършва магистратура по психология и това й дава възможност да поеме създаденото през 2008-ма година в Стамболийски ново общинско звено. Осем години по-късно тя оценява работата си като добре свършена в посока намаляване на противообществените прояви от страна на децата от региона. Както сама казва, нейната голяма слабост е Центърът за настаняване от семеен тип. Той е изграден по проект, ръководен от Стелияна, като в началото – преди две години, трудностите и проблемите, през които преминава тя и екипът на Центъра са огромни. Днес обаче удовлетворението е голямо, защото в дома живеят спокойно, обгрижвани с любов и внимание, 14 деца, които са с различна степен на умствени и физически увреждания. Дейностите на Комисията за борба с противообществените прояви, която ръководи Стелияна Гаджева, е в две основни направления – превантивна и корекционно-възпитателна. От месец май миналата година към Комисията работи и консултативен кабинет, който е в помощ на още по-ефективната и целесъобразна работа с децата. Дейността по превенцията включва работа по училищата под различни форми – срещи, беседи, презентации и прожектиране на филми във връзка с противообществени прояви като проституцията, наркотиците, кражбите, нарушаване правилата за движение по пътищата, хулиганството. Тук се отнася и превенцията сред деца, които попадат в групи с асоциално поведение. Корекционно-възпитателната дейност на МКБППНМ е пряко свързана с противообществените прояви. Основно сред тях са кражбите и хулиганството, като просията и разпространението или употребата на наркотици на територията на община Стамболийски са сведени до минимум. Отделно гражданите имат право да подават в Комисията сигнали за противообществени прояви на деца. Тук се образуват и възпитателни дела, като, за да се избегне посещението и стреса за децата в съдебната зала, се организира на място съд. В помощ на всички тези дейности работят и обществени възпитатели, които са шестима и обхващат всички училища на територията на града и четирите села. „Благодарение на съвместната и упорита работа, като непрекъснато обикаляне по училищата, срещи с децата и превенцията, сме свели до минимум престъпленията сред децата и нашият регион е сравнително спокоен”, споделя секретарят на МКБППМН. По думите й, знаейки, че са контролирани, децата все по-рядко си позволяват да вършат нещо нередно. Работата на Комисията е тясно свързана с отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане”, а в обиколките по училищата и срещите с децата участват и експерти от тези специализирани звена, което води до още по-добри резултати от дейността на общинското звено.
Извън работния си кабинет Стелияна е посветена изцяло на семейството си – съпругът й е бивш военен, като в момента работи в полицията, а дъщеря й е ученичка в девети клас в Английската гимназия. Семейството обича да прекарва свободното си време в екскурзии до близки и далечни дестинации, а личното хоби на Стела са цветарството и красивата й градина с 27 рози и много пролетни цветя.