Румънските гости прекараха четири незабравими дни в Стамболийски

Благодарение на проект, спечелен през 2015 година и финансиран от ACES (Академия на училищата от централна и източна Европа) www.aces.or.at, децата от гр.Ботошани, Румъния, заедно със свои връстници от СОУ „Отец Паисий”, прекараха четири незабравими дни в Стамболийски. Името на проекта е „You are not аlone”(„Не си сам”), а темата, по която се работи, е солидарното ни и толерантно поведение като граждани на Европа. Работната среща в СОУ „Отец Паисий” се проведе от 9-ти до 12-ти март съвместно с партньори от училище „Елена Рарес” – Ботошани. Проектът се финансира от две доброволчески организации от Австрия и Словакия (ERST Stiftung) и до момента се развива много успешно. Учителите, които печелят и работят по тези проекти, също го правят на доброволен принцип. Целта на тази Академия е децата да комуникират на английски език, да се запознават с различни социални теми и проблеми, да опознават културата и бита на другите народи в Европа и не на последно място, да се забавляват. Учениците от двете училища вложиха много старание и отговорно изпълниха поставените им задачи – работиха в екип, показаха артистични умения, използваха интерактивни техники и информационни технологии, усъвършенстваха владеенето на английски език и обогатиха знанията си по проблемите, свързани с тормоза и агресията в училище и извън него. Родителите на децата от България бяха изключително гостоприемни като приеха румънските деца в домовете си и се погрижиха да запълнят свободното им време с интересни разходки, посещения и развлечения. Това им предостави уникална възможност да се запознаят с живота, отношенията и традициите в българските семейства. Педагогическата колегия на СОУ ”Отец Паисий” изказва благодарност на кмета на Община Стамболийски г-н Мараджиев и неговия екип за това, че уважиха събитието и поканиха всички да посетят общината и да се запознаят с работата на институцията. Благодарение на средствата, предоставени за екскурзовод, децата, участници в проекта, заедно с техните преподаватели прекараха един невероятен ден в Пловдив, където посетиха Античния театър и къща „Хиндлиян”. Участието в международни проекти стимулира желанието на децата да общуват на английски език, допринася за развитието им като личности и ги зарежда емоционално.

DSC03082 DSC02850

DSC02733

clip_image002