Стамболийски бе домакин на форум срещу домашното насилие

Форум на тема „Домашното насилие не е домашен проблем” се проведе днес в читалище „Никола Вапцаров” в Стамболийски. Целевата група на проекта „Дом без насилие” на „Национален Алианс за работа с доброволци” – Пловдив, Фондация „Стефан Нойков” – София и НЧ ”Л. Каравелов 1897”- Куртово Конаре са жените от ромски произход, които са жертви на домашно насилие. Във форума участваха представители на институциите, които имат отношение към проблема на територията на общината – социалните служби, полицията, директори на училища и детски заведения, представители на неправителствени организации. От страна на Общината в срещата участва Секретарят Ива Денева. По време на сесията в Стамболийски, която е една от общо десет български общини, включени в рамките на проекта на Националния алианс за работа с доброволци, бяха очертани най-честите причини за домашно насилие в региона. Сред тях са липсата на ценности, употребата на алкохол и наркотици, непознаването на законите, неграмотност, патриархалното ниво на взаимоотношенията в ромските семейства, ревност. По време на срещата като проблем се очерта липсата на информираност сред ромските жени къде да потърсят помощ в случаите на домашно насилие. Сред препоръките, които бяха изказани, са необходимостта от превенция срещу насилието, работа с насилника, а не само с жертвата, водеща роля на психолозите, лекарите и представителите на църквата при работата с жертвите на насилие, както и информационни кампании сред ромското население на място в кварталите и домовете на хората. Лекторите Ренета Венева от „Национален алианс за работа с доброволци” и Диана Андреева от Фондация „Стефан Нойков” изнесоха тревожна статистика за домашното насилие в национален мащаб. Данните сочат, че всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие – физическо или психическо. Общо 600 000 са жените жертви на домашно насилие, които са регистрирани официално, а всяка година 15 жени само в столицата са убити при насилие в семейството. Форум-сесии срещу домашното насилие вече бяха проведени в Пловдив, Бяла Слатина, Враца, Кюстендил, Пирдоп, Кричим и Хасково. Предстоят форуми в Ямбол и Сливен. Крайната цел на инициативата е намаляване на случаите на домашно насилие в ромските общности в 10-те упоменати общини чрез широкодостъпни атрактивни публични информационни кампании и инициативи. След обяд работата по проекта, който е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, продължи в читалището в Куртово Конаре с обучение на доброволци от ромски произход за работа срещу домашното насилие.

Forum2 Forum3 Forum1