Кметът Мараджиев на работна среща за сигурността в областната управа

 

Какви мерки за сигурността на населението са предприети по утвърдените  планове за защита при тероризъм и мерки за опазването на стратегически и обекти от критичната инфраструктура са предприели общините дебатираха днес в областната управа. На работната среща с кметовете на общините от Пловдивска област присъства и кметът на Стамболийски Георги Мараджиев.

Засилване на пропускателния режим в общински сгради, обекти и институции, в които има струпване на повече хора, видеонаблюдение, проверки за наличието на охраната в училища, здравни заведения и други обществени сгради са част от мерките, които бяха дебатирани на срещата.

Целта е координиране на работата по места и създаване на щаб за предотвратяване на евентуални опасности. В повечето общини до момента е изградено адекватно видеонаблюдение на входните и изходните артерии, както и на училищата и детските градини.

Като проблем в голяма част от общините беше изтъкната липсата на адекватна охрана на водните съоръжения, затова се реши иницииране на среща с представители на ВиК  и „Напоителни системи”, които стопанисват част от язовирите, както и с НЕК. Кметът на община Кричим, на чиято територия се намират и два от най-големите язовири в района -Въча и Кричим, изказа опасения, че охраната им не е на нужното ниво.

Други обекти, при които има голяма потенциална опасност от терористична заплаха, са военните поделения и техните складови бази. Друг сериозен проблем е липсата на адекватни мерки за охрана на складовете за препарати за растителна защита, където се съхраняват химически отпадъци, които носят огромен риск за населението.

Под егидата на областния управител Здравко Димитров ще бъде развита нова система за видеонаблюдение и сигурност, която ще обхване всички общински центрове. Ще бъде изграден и контролен център, чрез който те ще бъдат свързани с националните служби за сигурност. Мониторинг центрове ще наблюдават записите от всички видеокамери на територията на областта.