Условията в училищата – най-обсъждани на дискусията за бюджета

Условията в учебните заведения в община Стамболийски се оказаха най-дискутирани на публичното обсъждане на проектобюджета за 2016 г. Пръв се изказа Александър Алексиев, чието дете учи в СОУ „Отец Паисий” в Стамболийски. „Училището няма физкултурен салон и ни казаха, че през зимата децата ще играят тихи игри в класните стаи. Ние искаме да ги откъснем от компютрите, но всъщност в часовете по физическо те пак ще бъдат пред мониторите”, каза бащата. После попита заложените в бюджета за следващата година 10 000 лв. за спортната база на училището за изграждането на закрито пространство за спорт ли ще отидат. „Не, тези пари няма да стигнат за това. С 10-те хиляди лева ще ремонтираме откритата спортна площадка”, отвърна директорът на „Отец Паисий” Петър Колев.

Директорката на ОУ „Хр. Смирненски” в Ново село Ваня Лазарова пък обяви, че училището е пред затваряне от Регионалната здравна инспекция, която е дала предписание за основен ремонт на тоалетните още през 2013 г. „Успяхме да ремонтираме тоалетните само на първия етаж, но за втория нямаме средства и може да ни затворят”, обясни тя. Главната финансистка на общината Цонка Михайлова, за която днес беше последният работен ден преди пенсиониране, репликира, че училището трябва да намери средства за ремонта в собствения си делегиран бюджет, защото общината има много дългове и няма как да удовлетвори всички искания.

Бяха поставени въпроси за състоянието на читалищата, изграждането на улици и детски площадки. Кметът на общината Георги Мараджиев не присъства на дискусията, защото беше в София за срещи с различни министри. Но се присъедини към обсъждането по телефона и включен на високоговорител, обяви: „Срещнах се с министрите Томислав Дончев, Владислав Горанов и Лиляна Павлова. Новините са добри, но трябва и ние сами да си помогнем. Имаме несъбрани данъци за 1 милион лева, тези пари са ни много нужни и трябва да бъдат събрани”, заяви той. Служителите на отдела за местни данъци и такси декларираха, че ще работят за събирането на неиздължените данъци.

На дискусията за бъдещия бюджет се бяха събрали много хора и за първи път това не беше формална сбирка, а истински откровен разговор за финансовото състояние на община Стамболийски.

Очаквайте видео.