Държавата с по-голяма субсидия за община Стамболийски догодина

Държавната субсидия за община Стамболийски за 2016 година ще бъде по-голяма в сравнение с началния бюджет за 2015-а. Ръстът е 6.71%. Това става ясно от проектобюджета на Стамболийски, чието обсъждане започва в 15.30 часа днес.

По изготвените предварителни разчети през следващата година общината ще трябва да вмести разходите си в 9 626 400 лв. Приходите с държавен характер в бюджета ще бъдат 5 410 400 лв., а постъпленията, зависещи от общината,  -4 216 000 лв. Въпреки увеличението на държавната субсидия проекторамката на местния бюджет за 2016-а е под първоначално утвърдения бюджет за настоящата година, който възлиза на 9 674 532 лв. Разликата идва основно от прогнозата за собствените приходи на общината, направена на база на отчетите за последните 3 отчетни години и настъпилите промени в размера определените от Общинския съвет местни данъци и такси, степента на събираемост и несъбраните вземания.  Така в проектобюджета е разписано, че собствените приходи през 2016 г. ще бъдат 4 216 000 лв., или с 144 000 в по-малко от началния бюджет на 2015 г. Заради просрочените  вземания от 1 095 882 лв. и неплатените задължения в размер на  1 520 708 лв. възможностите за бюджет 2016 г. са изключително ограничени, е записано в проекта за общинските финнаси през 2016 г.