Бившият главен финансист опроверга обвиненията на Неделев

Ето какво написа бившия главен финансист Дани Бангова:

,,Опровержение относно стъкмистиката в цифри на г-н Неделев , г-жа Михайлова и г-жа Костова !!!

Нарушение на бюджетната дисциплина ?

В Закона за публичните финанси има ясни правила за разходване на средствата по бюджета на дадена публична структура каквато е и община Стамболийски . Чл . 126 от същия гласи „ Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината „ – следователно НЯМА НАРУШЕНИЕ НА ФИНАНСОВАТА ДИСЦИПЛИНА !!!!

Освободени служители с изплатени обезщетения без планирани средства!?

Да , освободени са служители както в ОП „ БКС „ така и в общинска администрация , като дори и да няма към момента планирани кредити по параграфи за обезщетения г-жа Михайлова като бивш главен финансист вместо за заблуждава хората трябва да е наясно със Закона за публичните финанси съгласно чл. 125 от същия. Вие можете ли да спрете хората да си тръгнат , защото нямате кредити по параграфите ????

Доставчици издали фактури и съм разплатила ……!!!!!

Това , че има избори за кмет , трябва ли община Стамболийски да спре да работи и да забрани да се издават фактури и извършват разплащания към доставчици , които са напълно законни , и гласувани от ОбС ?

Истината за кредитите …….

Да , община Стамболийски е изтеглила три кредита , които са минали обществени обсъждания и Решения на ОбС . През 2015 година ноември месец с встъпването в длъжност на г-н Мараджиев бюджета на общината беше 9 милиона лева с изтеглен кредит от 6 милиона лева , защото господата управляващи имаха наложени финансови корекции от единствения проект, който бяха спечелили. Към момента бюджета на общината е в размер на 32 милиона с изтеглен кредит 14 милиона . Бяха върнати с тези кредити много продадени общински сгради точно от двете дами – проверяващи. Е, господа управляващи можете ли да смятате?

Изтрита информация от 98 година , дали ?

Отново в стъпването в длъжност на г-н Мараджиев през 2015 година , аз бях назначена като „ Директор дирекция ФСД , МДТ и АПО „ като му благодаря за доверието. Наследих компютъра на г-жа Михайлова , където може би е била въпросната информация от създаването на общината през 98 година , който компютър се намира в общината и могат да го вземат и да видят всичко налично . След това , както всички знаем живеем в свят на бързоразвиващи се технологии и „ досовските“ програми на г-жа Михайлова не вършиха работа в Министерство на финансите и ми се смени компютъра с нов, така до деня 24.11.2022 година, когато икономическа полиция влезе в община Стамболийски и взе документи от стаята ми както и компютъра . След това се сдобих с нов , за да не спре работата на общината , който също се намира в община Стамболийски и съм го предала при напускането ми .Колкото до

коренспонденцията с институциите отново всичко е налично в кабинета на главния финансист подредено по папки и години с необходимите реквизити !

Грубо нарушение на финансовата дисциплина ?!!

Всеки второстепенен разпоредител с бюджет има утвърден такъв , гласуван заедно с премането на бюджета на община Стамболийски като е по Закон . Нека г- жа Михайлова разгледа по обстойно всички налични документи намиращи се в общината ,но същите ги има и качени на сайта на общината. Като главен финансист на община Стамболийски мисля , че съм достатъчно образована за да мога да разпределя и извършвам плащания към доставчици по моя преценка като спазвам стриктно ЗПФ и се уповавам отново на чл. 125 от същия.

Просрочените разходи…..

Г-жи бивши , папките от проверките на АДФИ са относно отчтането на просрочените разходи са налични в кабинета на главния финансист подредени по години ведно с констатациите. Вие мислите , че сте по висш орган от тях ли ?

Преразход по заплатите на кметовете НЯМА !

Съгласно ФО -15 относно Указанията за съставянето на бюджета за 2023 година гласи : „ Средства за кметове и кметски наместници В случаите, когато средствата не достигат за финансиране на достигнатите заплати, общината може да дофинансира. При дофинансиране се планират и отчитат средства и численост. Предвид разпоредбата на чл. 87 от ЗДБРБ 2023 г. при наличие на преходен остатък от 2022 г., целият или част от него може да се ползва за увеличение на средствата, предназначени за кметове и кметски наместници.

Може да погледнете дофинансирането по бюджета на община Стамболийски в дейност 122 Общинска администрация параграф 101 / заплати по трудови правоотношения / .

….. ииии заплатата на г- н Мараджиев!

Колкото до изплатените суми за заплати на г-н Мараджиев и г-н Богданов , с което се спекулираше месеци наред истината е следната …..С Решение № 4 / 31.01.2020 година ОбС – Стамболийски приема Решение за определяне размера на трудовите възнаграждения съгласно действащата нормативна уредба на кметовете на кметства, кмет на община и председател на ОбС . Счетоводен отдел след приемането на Решението не начислява новите гласувани заплати , а продължават да изплащат старите такива до тази година , когото откриваме грешката , и изравняваме пропуснатите неизплатени заплати . Поради тази причина сумата в размер на 123 хил. лв са заплати за ТРИ години дами и господа !!!!! Същото се отнася отнася и за заплатите на г- н Богданов!

А да попитам г-н Неделев … промени ли Решението за заплати на кмета и председателя на ОбС на изминалите вече две сесии….🤔🤔🤔

Отново стигаме до извода …….. не вярвайте на това, което чуете , а на това, което виждате!!!!“