Успешен завършек на проект за компостираща инсталация

Георги Мараджиев обяви успешното приключване на проект ,,Компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски“.

,,Още един проект приключи успешно благодарение на отличния екип, който напусна общината и ще се върне скоро, когато всичко ще започне отново.“ коментира Мараджиев.

Стойността на проекта  е 5 736 397,99 лева и е по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Стамболийски има 63%, а община Съединение 37% от инсталацията, защото Стамболийски е по-голяма община и генерира повече отпадъци. Мараджиев представи информация за постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Той обхваща изграждане на компостиращата инсталация и оборудване (кантар, биошредер миксер, челен товарач, дробилна машина и др.). Бяха закупени сметосъбираща техника, специализирани съдове, специализиран камион и 254 броя съдове за зелени и биоразградими отпадъци. От зеления отпадък ще се прави компост, който ще се ползва за алеи с цветя, ще се пакетира и продава.

Основана цел на обекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци от растителен и биоразградим произход на депото в Цалапица. С това се намаляват и разходите – такса битови отпадъци и отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.