Сигнал до главния прокурор: Снемете имунитета на депутата от „Възраждане“ Стоян Таслаков

  • Народният представител е подал декларация с невярно съдържание пред антикорупционната комисия.
  • Народният избраник си купил къща в екологичния рай на Балканите – Равногор за 2 463 лева

Имунитетът на народния представител от „Възраждане“ Стоян Таслаков да бъде снет, тъй като е подал декларация с невярно съдържание пред Антикорупционната комисия. Това се твърди в сигнал до главния прокурор, до КПКОНПИ и Териториална дирекция на НАП в Пловдив.

В графата за недвижимо имущество е декларирана къща с двор в Стамболийски, чиято данъчна оценка е описана с цена на придобиване 10 770 лева. Чрез Нотариален акт за покупко-продажба се установи, че имотът е закупен за 9 500 лева – с 1 270 лева по-ниско от декларираната стойност. Дали не е искал с тази сделка да се освободи от задължението си по ЗМИП за попълване на декларация за произход на средствата при сделка над 10 000 лева. Това оставяме компетентните органи да преценят и молим да се извърши проверка за произхода на средствата, с които е закупен имотът, се посочва в сигнала.

От него става ясно, че има извършвани подобрения – 22 кв. м гараж и 18 кв. м. лятна кухня, които също не са посочени в декларацията, което отново е затаяване на истината и невярно, неточно документиране. Становище е, че господин Таслаков умишлено е попълнил декларацията с невярно съдържание и със своите действия явно се е опитал да прикрие средства с неизвестен произход, както и да спести данъци, да възпрепятства правилното облагане, което също е сериозно закононарушение, се твърди в сигнала.

В декларацията си Стоян Таслаков е посочил и къща с двор в с. Равногор, Община Брацигово, като имотът е закупен на стойността на данъчната оценка от 2 463 лева.

В сигнала се настоява да бъде проверен и този имот поради опасения, че с тази сделка „отново биха могли да бъдат прикривани данъци и средства.“ Брокери по имоти се изумяват как имот с постройка в екологичния рай на Балканите може да струва малко над една заплата.

Пред КПКОНПИ народният представител е обявил, че притежава две коли – Мерцедес, купен през 2018 година за 30 000 лв. и Форд, купен през 2021 година за 7000 лв. „В регистрите на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стамболийски липсва информация за описаните в декларация МПС-та, които подлежат на регистрация по закон – ЗДвП. Как се движат по републиканска и общинска пътна мрежа тези автомобили, заплаща ли се винетна такса и гражданска отговорност? Какъв е произходът на средствата, с които са закупени? Ако произлизат от трудова дейност, заплащани ли са данъците върху тези доходи? Дори това да се е случило в друга държава, уведомило ли е лицето НАП и НОИ, с цел да се избегне двойно облагане?“-се пита в сигнала.

Стоян Таслаков е посочил, че разполага с налични средства на стойност 23 954 лева и банкови влогове в чужбина 72 097 лева. „Молим да се извърши проверка на произхода на тези средства, по трудово правоотношение ли са получени, как господин Таслаков се е сдобил с тези суми. Във връзка с гореописаното господин главен прокурор, Ви молим да снемете имунитета на Стоян Николов Таслаков и да бъде подведен под наказателна отговорност за извършените от него деяния“, завършва сигнала.