12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление

На 18 юни 1998 г. в Благоевград III-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България взема решение 12 октомври да бъде отбелязван като Ден на българската община. На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Закон за общините и градското управление. На своето заседание на 6.10.2021 г. Министерският съвет прие Решение, с което обявява 12 октомври за Ден на българската община и местното самоуправление. Правителственото решение е взето по предложение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), внесено от министър-председателя.

Ето и обръщението на кмета на община Стамболийски Георги Мараджиев:

Уважаеми колеги,

По случай 12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление, бих искал да поздравя всички колеги. Този ден ни предоставя възможността да отбележим значимостта и приноса на местното самоуправление към развитието на нашите общини. Стремим се да работим заедно, за да осигурим по-добро бъдеще за всички жители. Съвместните ни усилия са ключът към успешното развитие.