Спортен празник „Малките спортисти – пример за толерантност“

Днес от 9:30 часа пред читалище „Н. Й. Вапцаров“ в град Стамболийски се проведе детски спортен празник под наслов „Малките спортисти – пример за толерантност“. В събитието взеха участие представителни отбори от всички детски градини на територията на общината, както и подготвителната група от Обединено училище “Христо Ботев” град Стамболийски.

Празникът се проведе под формата на спортни игри със състезателни елементи, въпреки че нямаше състезателен характер. Децата се забавляваха и участваха в отборни дейности.

Това събитие е част от предвидените дейности по проекта „Хъб за социално включване Стамболийски“, който е финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 година.

Всички деца бяха удостоени с медали и купи, за да отбележат своите спортни постижения. Техният ентусиазъм и желание за участие ги правят истински победители в този спортен празник.

Кметът на община Стамболийски Георги Мараджиев изрази благодарността си към заместник-кмета Теодора Денева, както и към всички, които са спомогнали за осъществяването на това незабравимо събитие.