Детски спортен празник – „Малките спортисти пример за толерантност“

На 17-ти септември неделя от 9.30 часа пред читалището в град Стамболийски ще се проведе детски спортен празник под наслов  „Малките спортисти пример за толерантност“. В мероприятието ще вземат участие представителни отбори от всички детски градини на територията на община Стамболийски. Празникът ще се проведе под формата на спортни игри със състезателни елементи без състезателен характер.

Събитието е част от предвидените дейности по проект „Хъб за социално включване Стамболийски”, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.. и ще се проведе под егидата на кмета на града Георги Мараджиев.