Семинар-конфeренция с цел трансфер на добри практики от Норвегия в сферата на социалните услуги за деца и родители.

Община Стамболийски ще стане център на знание и опит в сферата на социалните услуги за деца и родители, посрещайки семинар-конференция, насочена към трансфер на добри практики от Норвегия. Събитието ще се проведе в периода от 14-ти до 16-ти септември 2023 година в конферентната зала на хотел „Тракия“ и ще обедини социални работници, педагози, медиатори и административен персонал, които работят в новооборудвания „хъб“ в общината.

Тази уникална инициатива е част от проекта „Хъб за социално включване Стамболийски“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 година.

Семинар-конференцията обхваща широка гама от теми, целящи обогатяване на практически умения и знания в областта на социалните услуги и деца и родители. Сред ключовите теми на събитието са:

  • Система за Социално Подпомагане в Норвегия
  • Система за ранно образование и интеграционни Услуги за деца и семейства
  • Организация на Предучилищното Образование
  • Методики за Преподаване на Деца с Езикови Затруднения
  • Организация на Гражданското Общество
  • Методи на взаимодействие на граждани и граждански структури с общинските и образователните структури и прочие.