Общинският съвет прие бюджета на Община Стамболийски

На сесията проведена днес, Общинският съвет прие важни решения. Едно от най-съществените беше приемането на бюджета на общината, който е 31 934 721 лева.

Приходите на общината са под 3 475 294 лева, въпреки събираемост над 90%. Когато се говори, че всичко се прави от нашите данъци, трябва да се провери, колко са те и колко е бюджета. Разликата е огромна. Спомняме си, че преди осем години също се събираха данъци, но важно е да се запитаме какво се правеше с тях през този период-нищо. Сега е видимо и с по-ясен обзор върху бюджета, можем да видим значителните инвестиции и подобрения в нашата община.