Обновява се пътната маркировка и пешеходните пътеки в община Стамболийски

Община Стамболийски започна обновяване на пътната маркировка и пешеходните пътеки в цялата община. С цел да се подобри видимостта и сигурността на пешеходците, както и да се изостри вниманието на шофьорите. Освен подобряване на съществуващата маркировка се предвижда и изграждане на нови повдигнати пешеходни пътеки на републиканска пътна мрежа, започвайки от трите населени места – Йоаким Груево, Куртово Конаре и Ново село.