Общината организира поредна акция за събиране на опасни отпадъци

На 28.08.2023год. стартира поредната акция за събиране на опасни отпадъци, организирана от Община Стамболийски. Тя ще се извърши по предварително изготвен график в град Стамболийски и в четирите села. Освен, че ще се извърши разделно събиране на отпадъците, ще последва и тяхното безопасно третиране. Всеки, който желае може да предаде опасните отпадъци от своето домакинство в мобилен събирателен пункт, чийто график и местоположение са следните:

29.08.2023г.- с. Йоаким Груево – пред кметството от 09:00ч. до 11:15ч.

29.08.2023г.– с. Куртово Конаре – пред кметството от 11:30ч. до 14:00ч.

30.08.2023г.- с. Ново село – пред кметството от 09:00ч. до 11:15ч.

30.08.2023г.– с. Триводици – пред кметството от 11:30ч. до 14:00ч.

В МОБИЛНИТЕ ПУНКТОВЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност
  • Лакове и бояджийски материали, разтворители
  • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
  • Домакински препарати / битова химия
  • Фотографски материали
  • Киселини / основи
  • Мастила
  • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители

Когато предавате опасни отпадъци, е важно да дадете информация какво съдържат те. Например дали има живак или живачни термометри, ампули, прекъсвачи и др. Предавате ли киселини или основи? Предавате ли аерозоли? Има ли неизвестни вещества – твърди или течни? Така ще помогнете за правилното им сортиране и тяхното разделно събиране на място!