Важни обекти с издадени строителни разрешения чакат финансиране

Важни за община Стамболийски обекти, за които има издадени строителни разрешения, чакат финансиране, затова и работата по тяхното изпълнение все още не е започнала. Това е поводът кметът Георги Мараджиев да припомни на съответните министерства, че общината няма как да започне да реализира тези проекти без финансовата помощ на държавата.

Първият обект е реконструкцията на общинския път Стамболийски – Триводици и след това до границата с община Пазарджик. За ремонта са небходими 4 217 599 лв., строителното разрешение е издадено и е влязло в сила. Финансирането се чака от Министерството на регионалното развитие.

В Министерството на спорта пък още през февруари т. г. е внесен проект за основен ремонт на спортна зала „Тракия” в Стамболийски. Той ще струва 679 228 лв. Третият проект е реконструкцията на пътя Стамболийски – Йоаким Груево – границата с община Перущица – Перущица до границата с община „Родопи” – Скобелево – Чурен. Стойноста на този ремонт е 2 200 000 лв.

Не по-малко важно като строителен обект е укрепването на десния бряг на Марица в участък от 300 метра в Триводици, което се наводни преди 10 г. Парите за това са в размер на 274 539 лв. и се разчита те да бъдат отпуснати от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане. Сред приоритетните обекти само за това укрепване все още не издадено строително разрешение.