Учители от община Стамболийски взеха участие в майсторски клас за сензорно-интегративни занимания на сайта „Уча се“

В съботния ден учители от общината се обучаваха в Информационния център как да използват сензорно-интегративни занимания за ранно детско развитие в своята практика. Майсторският клас се случи в 3 модула, в който преподавателите се запознаха с важността на вродените рефлекси при децата, с проблемите, които могат да последват, когато не бъдат правилно интегрирани и „израснати“.

Според специалистите първите години от живота на едно дете са периодът на интензивно развитие, натрупване на нови знания и умения и откриване на малката нова личност в света. Сензорните занимания и целенасочената работа за неврологичното и двигателното развитие са необходими и полезни за всяко дете.

В тази връзка лектори от образователния сайт показаха примери за развиващи игри, дейности и техники, които учителите могат да прилагат в ежедневието си с децата, за да работят за правилната интеграция на вродените рефлекси. В хода на менторския клас преподавателите имаха възможност да разгледат някои от основните предизвикателства в поведението и обучението на деца, които имат сензорни затруднения, получиха идеи и насоки как да бъдат адресирани тези предизвикателства, както и готови разработени примери, които могат да реализират със своята група.