Сигнал за отнемане на оръжие срещу Емил Милошев

Ще отнеме ли разрешителното за оръжие на Емил Милошев началника на РУ на МВР- гр. Стамболийски Ангел Керпиев, след редица заплахи към граждани и служители на общината. Милошев става опасен не само за себе си с това оръжие, а и за околните. След сигнал до прокуратурата тече проверка как са раздавани разрешителните за оръжие от началника на РУ на МВР – гр. Стамболийски Ангел Керпиев и на какво основание.