Община Стамболийски ще кандидатства по нов проект – за ремонт на път

С проектно предложение, подадено от Община Стамболийски пред Държавен Фонд “Земеделие” по подмярка 7.2, администрацията кандидатства за финансиране на реконструкция на пътя Ново село – Куртово Конаре и частта пред “Монди”, която е част от ул. “Стефан Стамболов”. Пътят Ново село-Куртово Конаре е с дължина на отсечката 2140 метра, частта от пътя, която свърза град Стамболийски и село Триводици /участъка пред Монди/ е с дължина 193,67 метра. Проектът ще е на стойност 2 933 651.08 лева без ДДС.                                Предвижда се реконструкцията да обхване следните дейности: пътната настилка ще бъде реконструирана по метода на “студено рециклиране“, като ще бъдат положени два пласта с асфалт. Ще бъдат оформени банкети по цялата дължина на пътя Ново село-Куртово Конаре и участъка от ул. “Стефан Стамболов”, както и са предвидени проектни решения за отводняване и изграждане на откоси и тротоар в определени участъци.                                   

Това ще е поредният проект, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“, след успешно изпълнените проекти за улици в Стамболийски, междуселищни пътища, ДГ „Пролет“ – Ново село и физкултурния салон на СУ „Отец Паисий“ – град Стамболийски, който е в процес на строителство.