Започнаха ремонтните дейности по Домашния социален патронаж в Стамболийски

С цел оглед на началните ремонтни дейности, днес заместник-кмета Теодора Денева и главния финансист Дани Бангова посетиха сградата на Домашния социален патронаж в град Стамболийски.

Община Стамболийски спечели съвместен проект с партньор от Норвегия на стойност над 800 000 евро, като за СМР сумата е за 454 996, 34 лв., а останалите ще бъдат за нуждите на проекта. Целта е да се създаде хъб за предоставяне на комплексни социални услуги. С отпуснатите средства в размер на 1,6 млн. лв. ще се направи цялостен ремонт вътре и отвън на сградата, в която се помещава Домашният социален патронаж. Ще се обособят помещения за медицински прегледи с чисто нова апаратура, ще има стаи за обучение на хора от нуждаещи се групи, която включва не само уязвимите групи, а цялото население. Също така се предвижда да има спортни медиатори, които ще подпомагат развитието на спортна култура при децата от детските градини. Ще има обучения от всякакъв тип, включващи педагози, психолози, лица с медицинско образование.

Целта е повишаване информираността и качеството на живот на населението и на малцинствените групи в община Стамболийски.