Стамболийски и Съединение с компостираща инсталация за зелени отпадъци

Кметът на Община Стамболийски Георги Мараджиев, заедно със секретаря д-р инж. Даниела Кръстева и заместник-председателя на Общинския съвет Владимир Пильов, направиха днес проверка на новоизградената компостираща инсталация.

Успешно приключи проектът за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци, генерирани от община Стамболийски и Съединение. Стойността му е 5 453 556,08 лева и е по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“


Инсталацията е изградена на територията на община Съединение – село Неделево, местност Шойкова могила. Община Стамболийски има 63%, а община Съединение 37% от инсталацията, защото Стамболийски е по-голяма община и генерира повече отпадъци.

Проектът обхваща изграждане на компостиращата инсталация и оборудване (кантар, биошредер миксер, челен товарач, дробилна машина и др.), закупуване на сметосъбираща техника и специализирани съдове. Ще бъдат закупени по проекта специализиран камион и 254 броя съдове за зелени и биоразградими отпадъци. От зеления отпадък ще се прави компост, който ще се ползва за алеи с цветя, ще се пакетира и продава. 

Основана цел на обекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци от растителен и биоразградим произход на депото в Цалапица. С това се намаляват и разходите – такса битови отпадъци и отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.