Започнаха ремонти на тротоари в община Стамболийски за над 2 500 000 лева

2 500 000 лева ще бъдат инвестирани в цялостната подмяна на тротоари и бордюри в града и четирите населени места. С оглед на бързото развитие на общината и липсата на достатъчно паркоместа съответстващи и на увеличения брой автомобили в град Стамболийски ще бъдат изградени и два изцяло нови паркинга. Единият ще се намира до читалището в града, а другият срещу подлеза. Този непосредствено до подлеза ще обслужва и новата църква, което строителство се планира да започне до лятото на 2023 година. Ще бъде реорганизирано и движението по улиците около „Екопарка“ и читалището, като те ще станат еднопосочни и с възможност за паркиране.

С тези проекти се цели подобряване качеството на живот на жителите на общината и създаване на благоприятна инфраструктура.