Община Стамболийски спечели проект на стойност 1 200 000 лева за улично осветление

През 2018 г., кмета на Община Стамболийски Георги Мараджиев даде обещание, което днес вече е факт. Екипът на Община Стамболийски спечели дългоочакван проект на стойност 1 200 000 лева. Финансиран е от Министерство на енергетиката, което обяви процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Национален план за възстановяване и устойчивост. Общината от своя страна е отделила близо 400 000 лева, което означава, че до края на мандата ще бъдат вложени за LED осветление в град Стамболийски и четирите населени места близо 1 600 000 лева. Изграждането на LED осветление ще е по-силно и по-ефективно. Осветителните тела са известни още като „умни лампи”, защото се задействат от сензори при наличие на движение на автомобили или пешеходци. При такова движение пътят се осветява максимално в определен участък, като сензорът отчита и спецификата на терена, който може да е градска част, парк, булевард, пешеходна зона или по-отдалечен район. В момента, в който се регистрира движение от най-близкото тяло, интензивността на осветлението се усилва и се изпраща радиосигнал до следващите улични лампи, включени в електрическата верига. Когато няма движение в участъка, лампите светят по-слабо и тази икономия на ток ще даде възможност за монтиране на повече улични лампи, като ще се обхванат и местата, където в момента няма такива.