Общинско ФБР работи от днес на територията на община Стамболийски

„От днес за първи път в историята на община Стамболийски започва работа едно ново звено, за което отдавна бях решил, че е крайно необходимо. Това е Общински инспекторат!“, съобщи кметът Георги Мараджиев.

Инспекторатът ще контролна спазването на действащите разпоредбите на Общинския съвет на територията на общината! Инспекторите ще имат униформи и баджове със снимка, общински печат и подпис на кмета.

Ще приемат сигнали от граждани по телефона, ще извършват контрол по опазване на околната среда, контрол по осигуряването и опазването на обществения ред, ще замерват шума с шумомер, ще съставят констативни протоколи и актове, ще налагат глоби чрез фиш, ще имат и много други права и задължения.

„Създадох това звено, не за да събираме глоби, а за да въведем превенция и ред в общината! Всички искаме да са чисти парковете, тротоарите, шадраваните, искаме да няма счупени пейки и семки под пейките, да се глобяват нарушителите! Това е общинското ФБР!“, каза кметът г-н Мараджиев и призова гражданите на общината да се отнасят с необходимото уважение към инспекторите, защото те ще работят в името на това общината да бъде по-чиста, по-зелена и по-светла!

Дейността на Инспектората ще се координира и контролира от Кмета на Община Стамболийски.