В Куртово Конаре приключиха ремонт на 20 улици

Кметът на селото Иван Пиринов потвърди за приключване на ремонтни дейности на 20 улици. Улиците бяха изравнени, чакълирани, валирани и изградени отводнителни канали.

До края на мандата за селото са осигурени над един милион лева. Приоритетно за Куртово Конаре е изграждането на довеждащ колектор и канализация. Общината е осигурила средства за помпена станция. Проектите за довеждащ колектор и канализация са одобрени, а строителното разрешение ще бъде издадено до Нова година. След издаването предстои Община Стамболийски да осигури необходимите средства за приключване на проекта.