Заплатите на кметовете няма да се променят в новия мандат

Заплатите на избраните на последните избори кметове на населените места в община Стамболийски няма да се променят и остават на нивото от предишния мандат. Това гласи предложението на кмета на общината Георги Мараджиев, което трябва да бъде гласувано на следващата сесия на Общинския съвет.

Така месечното възнаграждение на кмета на Стамоблийски остава 1754 лв., управниците на Ново село, Куртово Конаре и Йоаким Груево ще получават по 1078 лв., а кметът на Триводици – 1000 лв. Границите на заплатите на кметовете са разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация и зависят от броя на хората, които живеят в даденото населено място. Затова и възнаграждението на кмета на Триводици е по-ниско. Заплатите на кметовете в общината са далеч от определения по закон таван, защото за община като Стамболийски той е 2400 лв., а за населени места като Йоаким Груево, Ново село и Куртово Конаре е 1650 лв.

Новият председател на Общинския съвет ще взима 1578 лв. Тази сума е 90 на сто от заплатата на общинския кмет, както е предвидено в правилника за дейността на местния парламент.