Жителите на общината търсят помощ от кмета Георги Мараджиев срещу силната музика

Жители от цялата община Стамболийски редовно търсят кмета Георги Мараджиев за помощ срещу силната музика, която се носи от ромските махали и от някои заведения и по цели дни и нощи оглася четирите села и града.

„Прави впечатление, че хората идват да се жалват все в Общината при кмета, а когато им кажем, че е задължение на полицията опазването на обществения ред, отговорът е, че не се надяват да получат съдействие от РУ-Стамболийски“, коментираха от общинската администрация.

Справка от Областната дирекция на МВР, предоставена на запитване от в. „Марица“, сочи, че от началото на годината пловдивската полиция е работила по 407 сигнала, свързани с непоносим шум. В периода от 27 декември до 1 август  са постъпили 235 оплаквания чрез спешния телефон 112 по Закона за защита от шума в околната среда, а останалите 172 – в дежурните оперативни части на подразделенията. Пловдивските полицаи са съставили 62 протокола по чл. 65 от Закона за МВР, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред. 15 са тези по чл. 64 (Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции.) В един от случаите служители от сектор „Общинска полиция” са участвали в съвместна проверка с представители на друга компетентна институция.

За община Стамболийски справката сочи, че в РУ – Стамболийски са постъпили едва 4 сигнала и няма нито един съставен акт.

„Няма съставен нито един акт, въпреки, че общината се тресе като при земетресение от децибелите по време на частните празненства. Защо? Отговорът е повече от ясен – защото няма началник на полицията!“, коментират потърпевшите жители.